Giá vàng hôm nay ngày 1/2/2021: biến động nhẹ ngày đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 1/2/2021 tăng 50.000 đồng/lượng. Biên độ chênh lệch mua vào bán ra từ 280.000 đến 520.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay ngày 1/2/2021: biến động nhẹ ngày đầu tuần
  • Tại SJC, giá vàng tăng 50.000/lượng cả 2 chiều lên mức 56.300.000/lượng mua vào và 56.820.000/lượng bán ra. Mức chênh lệch mua vào bán ra 520.000/lượng
  • Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng mua vào 56.450.000/lượng và bán ra 56.730.000/lượng. Mức chênh lệch mua bán là 280.000/lượng
  • Tại PNJ, giá vàng tăng 50.000/lượng cả 2 chiều lên mức 56.250.000/lượng mua vào và 56.750.000/lượng bán ra. Biên độ chênh mua vào bán ra 500.000/lượng
  • Tập đoàn Phú Quý mua vào ở mức 56.420.000/lượng và bán ra ở mức 56.750.000/lượng, chưa có sự thay đổi cả 2 chiều. Mức chênh lệch mua vào bán ra là 330.000/lượng
  • Giá vàng tại DOJI mua vào bán ra lần lượt là 56.300.000/lượng và 56.750.000/lượng, giảm 50.000/lượng chiều mua và không thay đổi chiều bán. Mức chênh lệch mua bán là 450.000/lượng

Giá vàng thế giới

  • Giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1850.94 USD/oz, tăng 0.23%, tương đương 4.23 USD
  • Giá vàng thế giới tương lai giao dịch ở mức 1854.2 USD/oz, tăng 3.9 USD/oz, tương đương 0.21%

Công cụ tính lãi lỗ giá vàng