Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, xử lý sai phạm thị trường vàng

gia vang sjc
Chiều tối 16/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng nhấn mạnh đến nay toàn hệ thống vẫn đang thực hiện được mục tiêu quan trọng nhất là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế...
Về thị trường vàng, Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế, trong đó có giải pháp truyền thông phù hợp, tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm.
Các ngân hàng thương mại cần đồng hành với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng. Nếu đến ngày 15/6, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng sẽ bị rút giấy phép.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả (Ảnh: VGP).
Trong bối cảnh, tác động từ bên ngoài ngày càng mạnh, Thủ tướng yêu cầu NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.
Cụ thể, về chính sách tiền tệ, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất, không để tỷ giá ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu dứt khoát thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi tiếp cận tín dụng, phấn đấu giảm lãi suất cho vay từ 1-2% để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 
Về chính sách tài khóa, Thủ tướng yêu cầu triệt để thực hiện tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.
Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm liên quan buôn lậu, găm hàng, đội giá, không tuân thủ pháp luật.

Công cụ tính lãi lỗ giá vàng