Giá vàng hôm nay 8/4: Bất ngờ bật tăng khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh

Tin tức giá vàng
Giá vàng hôm nay 8/4: Bất ngờ bật tăng khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh
gia vang sjc
Tài khoản không đủ để thực hiện chức năng này. Vui lòng truy cập https://my.tiengviet.io/ và nạp thêm tiền vào tài khoản.

Công cụ tính lãi lỗ giá vàng