Đất nước "nghèo" nhất thế giới: Chẳng có gì ngoài... vàng

gia vang sjc
. Có một đất nước trên toàn cầu được xếp vào nhóm những đất nước nghèo nhất năm châu tuy nhiên lại có bản quyền toàn vàng.


đất nước nào hiện nghèo nhất toàn cầu?

khu vực kinh doanh chứng khoán ngày nay lọt vào tình trạng u tối đỉnh điểm lúc có đến hơn 860 mã bớt điểm.

Công cụ tính lãi lỗ giá vàng