Chia sẻ giá vàng, nhận quà cực dễ

[ux_image id="7087"] [accordion title="Tham gia nhận quà cực dễ với 3 bước" auto_open="true"] [accordion-item title="Bước 1: Chia sẻ website biểu đồ giá vàng lên Facebook của bạn."]

Chia sẻ lên Facebook của bạn và để chế độ công khai.

[button_f text="Chia sẻ ngay" color="success" size="larger" radius="10" icon="fas fa-envelope-open-text" icon_pos="left" link="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bieudogiavang.vn/"] [/accordion-item] [accordion-item title="Bước 2: Gửi kết quả và thông tin địa chỉ nhận quà cho Ban tổ chức"]

Gửi email về địa chỉ lienhe@bieudogiavang.vn thông tin sau:

  • Họ tên:
  • Địa chỉ của bạn để nhận quà
  • Số điện thoại:
  • Địa chỉ email:
  • Link facebook của bạn:
  • Ảnh chụp màn hình bài chia sẻ: 

Ban tổ chức sẽ vào kiểm tra và xác nhận bài viết hợp lệ.

[/accordion-item] [accordion-item title="Bước 3: Đợi bài chia sẻ đủ lượt like , share và nhận quà thôi 🏆🏆🏆"] [/accordion-item] [/accordion] [row style="collapse"] [col span="6" span__sm="12" align="center"] [ux_image id="7093" width="69"] [ux_price_table title="Giải ba" price="Vòng tay tì hưu may mắn" bg_color="rgba(251, 214, 114, 0.69)"] [bullet_item text="Chỉ cần 20 lượt like"] [bullet_item text="1 lượt share"] [bullet_item text="500 Khách hàng đầu tiên"] [/ux_price_table] [/col] [col span="6" span__sm="12" align="center"] [ux_image id="7092" width="69"] [ux_price_table title="Giải nhì" price="Nhẫn bát nhã tâm kinh may mắn" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.69)"] [bullet_item text="100 lượt like"] [bullet_item text="5 lượt share"] [bullet_item text="100 Khách hàng đầu tiên"] [/ux_price_table] [/col] [col span="6" span__sm="12" align="center"] [ux_image id="7094" width="69"] [ux_price_table title="Giải nhất" price="Vali kéo du lịch cao cấp" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.69)"] [bullet_item text="2000 lượt like"] [bullet_item text="200 lượt share"] [bullet_item text="10 Khách hàng đầu tiên"] [/ux_price_table] [/col] [col span="6" span__sm="12" align="center"] [ux_image id="7090" width="69" height="100%"] [ux_price_table title="Đặc biệt" price="Chỉ vàng Tài Lộc PNJ" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.69)"] [bullet_item text="5000 lượt like"] [bullet_item text="500 lượt share"] [bullet_item text="2 Khách hàng đầu tiên"] [/ux_price_table] [/col] [/row] [row width="full-width" v_align="equal" h_align="center"] [col span="6" span__sm="12"]

Thời hạn chương trình: 15/12/2020

[/col] [col span="6" span__sm="12"] [ux_countdown size="199" year="2020" day="10"] [/col] [/row] [share style="fill" align="center"]

Hình ảnh mang tính chất minh họa. Nhà tài trợ giải thưởng: Cửa hàng vàng Minh Nhật.

Công cụ tính lãi lỗ giá vàng